Handledarutbildning​

Från och med -06 måste alla som vill utbilda privat ( gäller B-behörighet )genomgå en teoretisk utbildning-

Nya regler vid privat övningskörning

​Kravet slopas på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet B. Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig. Både handledare och elev måste liksom tidigare ha gått introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat.

​Ändringarna började gälla den 1 september 2010.

Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes.

Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå. Detta kommer att införas successivt i utbildningen och blir obligatoriska inslag från den 1 januari 2011.

Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Körkortstillståndet är giltigt i fem år från dagen för beslut och introduktionsutbildningen är giltig i fem år från dagen den genomfördes

Kursen består av en 3-timmars utbildning på trafikskolan. Vi genomför den under ett och samma tillfälle.

Här får man då veta mer om hur man lämpligast ska lägga upp den privata delen samt få information om hur körningen ska gå till både ur säkerhets- och miljösynpunkt.

Vidare går vi igenom vad Trafikverket tittar på vid förarprov.

Kursen: Omfattar 3 x 60 min. exklusive två raster.

Kostnad: 400 kr /deltagare.

Ingår: Vi bjuder på synundersökning i samband med kursen.

Anmälan via mail.   info@hanssons.nu

Nästa kurs:  Vi avvaktar med nya kurser p.g-a. det nya covid-19 läget.

Vi följer FHM rekomendationer vad gäller smittspridning av covid-19.

Begränsar antalet deltagare till ca. 20 st. Vi bjuder på läsk eller ​kaffe. Kaffebröd  och frukt utgår.

Eleven skall ansöka om  körkortstillstånd.

Handledaren skall ansöka om handledarskap.

Ansökan görs direkt på nätet se resp länk nedan.

Syntest ordnar vi digitalt från Trafikskolan

KÖRKORTSTILLSTÅND

HANDLEDARE

Kontoret har öppet:​​

Tisdag och Torsdag 15.45 - 17.30 Fredagar Stängt​

Tel. 011-165250

Hanssons Trafikskola    |   Tel.: 011- 16 52 50